Prohibido el Paso

Sluit je buiten of wordt je buitengesloten

Wie bewaakt de grens? Wie maakt de keuze om te openen of te sluiten? Voor wie? Sluit je buiten of wordt je buitengesloten? Wat als anderen de macht over jou hebben? Wat als jij de macht hebt? Wat als jij de macht hebt dingen in de openbare ruimte te openen of te sluiten voor anderen? Is het spel? Is het stiekem ook leuk om de poorten te sluiten? Om je macht uit te oefenen, om jouw ‘grens’ te bewaken?

Midden op straat staan acht slagbomen achter elkaar. De slagbomen zijn gesloten. Er arriveren mensen voor de eerste gesloten slagboom. Ze willen erdoor. Een passant neemt plaats achter de besturingskast van de installatie. Zij doet de eerste open, maar de tweede niet. Er ontstaat een sociale disbalans, een machtsverhouding. Hoe gaan deze twee willekeurige partijen hiermee om? Aan de ene kant de machthebber aan de knoppen, aan de andere kant de passant voor de slagboom. Beiden uit vrije wil. Iedere ontmoeting tussen deze twee machten is elke keer weer anders. De ene keer speels, de andere keer confronterend, dan weer poëtisch.

Locatie – Heuvelplein

Heuvel
Tilburg 5038 CP NB NL
Route