Gemeente roept gekleurd zand terug

 

Het gekleurde zand dat in augustus op het Pieter Vreedeplein lag, blijkt vervuild te zijn met cadmium. Dit brengt volgens de GGD geen gezondheidsrisico’s met zich mee, maar we hebben samen met de gemeente heeft wel besloten het zand terug te roepen.

De zandbak met gekleurd zand heette ‘Pitch of Colored Sand’ en was onderdeel van Kaapstad. De zandbak stond van 7 augustus tot 2 september op het Pieter Vreedeplein. Bezoekers mochten hierin spelen, lopen en sporten. Na het evenement hebben we het zand uitgedeeld aan bezoekers. We hebben vervolgens een grondverwerker in de arm genomen om het zand van het plein te verwijderen. Deze grondverwerker heeft onderzoek gedaan om te weten te komen hoe het zand moest worden verwerkt. Uit dat onderzoek bleek dat er cadmium in het zand zit. Dit hebben we bij de gemeente gemeld.

Cadmium

Cadmium is een zwaar metaal dat van nature in ons voedsel voorkomt. Het is een metaal dat in de aardkorst zit en door mijnbouw, maar ook door verwerking in producten zoals batterijen, in het milieu komt. Het is een stof waaraan we van nature worden blootgesteld.

Geen gezondheidsrisico’s

Naar aanleiding van ons bericht heeft de gemeente een aanvullend onderzoek uitgevoerd. De bevindingen van de onderzoeken van de grondverwerker en de gemeente zijn aan de GGD voorgelegd met de vraag of er sprake is van gezondheidsrisico’s. De GGD concludeert dat er sprake is van een kortdurende blootstelling en dat er naar verwachting geen gezondheidsrisico’s zijn.

De aanwezigheid van cadmium in dit zand is echter wel een ongewenste situatie. De gemeente wil niet dat mensen onnodig met cadmium in aanraking komen. Ook is het niet wenselijk dat cadmium in de bodem en in water terechtkomt. De GGD heeft de gemeente daarom geadviseerd om het zand terug te halen / terug te roepen.

Ophalen of terugbrengen

Via social media hebben we al deels kunnen achterhalen wie het zand heeft opgehaald. Hier zitten ook scholen bij. De gemeente biedt aan om het zand op te komen halen en om te ruilen voor speelzand. Het gekleurde zand mag ook door inwoners of scholen zelf afgevoerd worden naar de milieustraat Albion en omgewisseld worden voor speelzand. Op 8 oktober start de terughaal-/terugroepactie. Deze zal ongeveer 4 weken duren.

Wat moet ik doen met zand dat ik heb of mijn organisatie heeft?

Als u kleine hoeveelheden zand van Kaapstad heeft, kunt u dit naar de milieustraat Albionstraat aan de Caledoniastraat brengen. De milieustraat is geopend van maandag tot en met zaterdag van 08:00 uur tot 16:30 uur.Let op: op zaterdag is het vaak druk en kom op werkdagen vóór 10:00 uur.

Als u een grotere hoeveelheid zand heeft of als u niet in de gelegenheid bent het zand zelf naar de milieustraat Albion te brengen, dan kunt u een afspraak maken met de gemeente Tilburg voor het ophalen van het zand via telefoonnummer 06 50 10 30 10.

Let op: medewerkers van de ophaaldienst die het zand bij u thuis komen ophalen dragen beschermende kleding vanwege arbo-eisen, omdat zij dagelijks met milieugevaarlijke stoffen in aanraking komen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Met al uw vragen over wat er is gebeurd en over het terugroepen van het zand kunt u terecht bij de gemeente Tilburg via telefoonnummer 06 50 10 30 10.

Als u vragen heeft over deze situatie en gezondheid, dan kunt u contact opnemen met het team Gezondheid, milieu en veiligheid van de GGD via telefoonnummer 0900 3 68 6868 (tijdens kantoortijden).

Meer informatie

We beseffen dat bezoekers aan Kaapstad of mensen die het zand meegenomen hebben, vragen hebben. Op de website van de Gemeente Tilburg staat meer informatie. Daarnaast staan zowel de GGD als de gemeente klaar om vragen te beantwoorden.

Nogmaals, niemand hoeft zich zorgen te maken om hun gezondheid. Maar voor ons milieu is het van belang om het restant van het zand op te halen en te verwerken!